Het dansseizoen loopt van begin september t/m eind juni en bestaat uit 36 lessen. Het lesgeld wordt in twee termijnen betaald, te weten begin september en begin februari. De mogelijkheid tot betalen in twee termijnen betekent niet dat het dansseizoen uit twee delen bestaat. Bij inschrijving ga je de (betalings)verplichting aan tot het einde van het seizoen. De inschrijving wordt zonder tegenbericht telkens met een jaar verlengd.

Jaartarief:
Kinderen 45 minuten                 € 260,-
Kinderen 60 minuten                 € 320,-
18 jaar en ouder 60 minuten    € 336,-
Danscombi                                 € 470,-
Dansconditie                              € 408,-

Volg je meer dan één les, dan krijg je op de volgende les 20% korting. Bovengenoemde bedragen zijn inclusief vakanties en ziekteperiodes.
Betalingswijze: per automatische incasso aan het begin van elke termijn.
In tijden van pandemieën, zoals Corona, worden anders aangeboden lessen (bv. via Zoom) gelijkgesteld aan de reguliere les. Restitutie van het lesgeld is ten allen tijden niet mogelijk.
Opzeggen: schriftelijk één maand voor aanvang van het nieuwe seizoen, dus uiterlijk voor 1 augustus. Bij te late opzegging wordt tenminste één maand lesgeld in rekening gebracht.
Regelingen voor inwoners met een laag inkomen
Heeft u een laag inkomen en geen of weinig vermogen? Dan kunt u bij de gemeente Berg en Dal mogelijk gebruikmaken van een van de regelingen ter ondersteuning. Zo kunt u met een laag inkomen toch mee blijven doen met maatschappelijke activiteiten. Klik hier voor meer informatie over de regelingen.

Back to Top